ENGLISH


El Peridico de Catalunya, 29 juny 2009

Roger Hodgson: "Vaig deixar Supertramp per la famlia"

       Lafilada veu de Supertramp torna a Barcelona 12 anys desprs per reviure, dimecres que ve al Poble Espanyol, els xits de la banda sonora de diverses generacions.

       

       IMMA FERNNDEZ


En la seva actuaci al passat Festival de la Porta Ferrada, va preguntar per qu no actuava a Barcelona, una de les seves ciutats favorites.
S, mencanta el seu esperit, la gent. s tan viva, passional, nica... I hi tinc molts amics; ho vaig dir al meu mnager i sc molt feli de tornar.
 
Va mostrar molt sentit de lhumor. Amb Supertramp, era molt tmid.
S, he canviat molt. Abans no podia ni parlar amb el micrfon i ara magrada riure i fer riure. Els 20 anys fora del grup mhan fet un home nou. Tinc una seguretat i una felicitat que no havia tingut mai. Disfruto molt ms de la vida.
 
Com ho ha aconseguit?
Lespiritualitat s molt important per a mi. No sn lxit o els aplaudiments els que em fan feli, a mi o als altres, sin sentir-me agrat per la meva vida i viure-la amb el cor. Cada persona ha de trobar el seu cam cap a Du, i per a mi s lamor i es troba en el propi cor.
 
La seva veu s la de sempre. Deu ser perqu no fuma...
Potser, per sobretot s perqu quan em sento b al meu interior, la veu sona meravellosa. Si em sento estressat o infeli, no tant.
 
Se li acaba de morir la mare.
Ha sigut molt dur. Va ser un gran suport per a la meva msica i els meus somnis. Per el meu treball sobre lescenari consisteix a deixar els problemes, sentir-me feli i donar el millor de mi a la gent.
 
Sincerament: va deixar Supertramp per diferncies amb el seu altre lder, Rick Davies, per una crisi personal o, com vost diu, per la seva famlia?
Shan explicat moltes histries, per la veritat s que em vaig casar i vaig tenir dos fills en dos anys i no podia fer les dues coses b al mateix temps. Van ser 14 anys meravellosos amb el grup, per el cor em va dir que, si seguia, em perdria veure crixer els meus fills, perdria la meva famlia.
 
Es va retirar a les muntanyes...
S, men vaig anar de Los Angeles a un lloc ms saludable; em vaig comprar unes terres en un lloc bonic, Nevada City, envoltat darbres i natura. Em deien que era boig, per un ha de seguir el seu cor.
 
No ho ha lamentat mai?
Va ser una decisi molt difcil perqu Supertramp era el meu baby, les meves canons i sons. I ara que pocs saben qui va ser Roger Hodgson, vull que spiguen que les canons i la veu que han estat sentint tants anys eren meves. Per, quan miro enrere, s que vaig fer b de veure crixer els meus fills.
 
Va tenir sort, la seva dona. Segueixen junts?
No. Desafortunadament, el meu matrimoni es va acabar quan els meus fills van crixer. Ens vam adonar que ja no hi havia res... Per amb els meus fills estic molt b.
 
Qu s ms difcil, ser pare o estrella del rock?
Oh, pare, molt ms! Tenir xit tamb s difcil, s com jugar amb foc, per ser pare s molt ms desafiador i complicat.
 
Els seus pares el van ficar de nen en un internat angls. Potser per aix no va voler deixar sols els seus?
S, s possible. Jo vaig estar all des dels 8 anys i va ser molt dur. Als meus fills els vam educar a casa fins als 11 anys, quan van voler anar a lescola. Jo vaig ser intern massa aviat, molt petit, per tamb va ser una gran experincia: em vaig qestionar moltes coses, vaig comenar a escriure canons, vaig compondre The logical song, vaig estar a la banda del colle... I la guitarra es va convertir en el meu millor amic.
 
Amb el seu fill Andrew, tamb msic, va fer un parell de gires. Que en far ms?
Va agafar el seu cam, t la seva prpia msica. Per potser repetim.
 
Ve a Barcelona acompanyat dAaron McDonald al saxo, teclats, harmnica... Una petita banda de dos ideal per a temps de crisi.
S, s. Fem un gran so, oi? Aaron primer noms tocava el saxo i el vaig animar a aprendre harmnica, teclats... Magrada perqu fem un so potent per ms ntim; puc posar ms emoci que amb una gran banda al darrere.
 
El va molestar que Rick Davies i companyia es llancessin a la carretera sota el paraigua de Supertramp?
Em va molestar que trenquessin lacord i toquessin les meves canons quan em van dir que no ho farien.
 
Va voler tornar amb Davies el 2000, per li va donar carbassa.
Llavors no li va interessar, per encara espero que puguem tornar a fer msica junts. A mi magradaria per tancar el cercle.
 
El frustra que li demanin ms els vells hits que els discos en solitari?
No, totes sn canons meves, unes ms famoses que daltres.
 
Ha complert tots els seus somnis?
Jo crec que sha de servir els altres. Amb la meva vida o la meva msica. Cada dia em llevo molt agrat pel que tinc. I ara el somni s compartir amb el pblic el meu cor, ajudar-los una mica... give a little bit... a ser felios.
El Peridico de Catalunya, 29 June 2009

Roger Hodgson: "I left Supertramp for my family"

The sharp voice of Supertramp comes back to Barcelona after 12 years next Wednesday at Poble Espanyol, the success of the soundtrack of generations.

By: Imma Fernndez

Translation edited by Claudia Yildiz


-In your last performance at the Festival de la Porta Ferrada, you asked why you were not performing in Barcelona, one of your favorite cities.

Yes, I love your spirit, the people. It is so alive, passionate, unique ... I have many friends here, I said that to my manager and I am very happy to return.

 

-You showed a great sense of humor. During your time with Supertramp you were very shy.

Yes, I have changed a lot. In former times I was not able to talk to the microphone and now I like to laugh and laugh. It’s been 20 years that I am away from the band and I have become a new man. I have a security and a happiness that I never had. I am much more enjoying my life nowadays.

 

- How have you achieved that?

Spirituality is very important to me. It's not the success or the applauses that make me happy, but I feel grateful for my life and I live it with all my heart. Everyone must find his own way to God, and for me it is love and it is in our hearts.

 

-Your voice is still the same. It must be because you don't smoke ...

That may be a reason, but when I feel good inside then my voice sounds wonderful. If I feel stressed or unhappy it also can be felt in my voice.

 

-Your mother died recently.

It has been very hard. She was a great support for my music and my dreams. But when I’m on stage, I need to leave my problems apart, feel happy and give my best to people.

 

-Sincerely: you left Supertramp because of differences with the other leader, Rick Davies, because of a personal crisis or, as you say, for your family?

Many stories have been told, but the truth is that I had married and we had two children in two years and I could not do two things well at the same time. I had 14 wonderful years with the group, but my heart told me, that if I would have continued, I wouldn’t have seen my children growing up and I would have lost my family.

 

-You retired to the mountains ...

Yes, I went from Los Angeles to a healthier landscape, I bought some land in a beautiful place, Nevada City, surrounded by trees and nature. Everyone said I was crazy, but one must follow his heart.

 

-Have you ever regretted it?

It was a very difficult decision because Supertramp was my baby and so were my songs. Now only few people know who Roger Hodgson is and I want everyone to know, that the songs and the voice they heard for so many years is mine. But when I look back, I know that it was the right decision and that I saw my children grow up.

 

-Your wife was lucky. Are you still together?

No. Unfortunately, our marriage ended when our children have grown up. We realized there was nothing left... But I get along very well with my children.

 

- What's more difficult, being a parent or a rockstar?

Oh, being a dad is much more difficult! To be successful is difficult, it's like playing with fire, but being a father is much more challenging and complicated.

 

-Your parents sent you to an English boarding school. Perhaps it was the reason for you not to leave your children alone?

Yes, that is possible. I was there from the age of eight and it was very hard. My children were educated at home until the age of eleven and then they wanted to go to school. I went to boarding school too early, I was too young, but it was a great experience as well. I questioned many things, I started to write songs, I wrote “The logical song”, I was in a school rock band ... and the guitar became my best friend.


- You did a couple of tours together with your son Andrew, who is also a musician. Will you play together more often in the future?

He took his way, he has his own music. But yes, perhaps we'll repeat it.

 

-You are coming to Barcelona with Aaron McDonald on saxophone, keyboards, harmonica ... A small band of two wonderful musicians for times of crisis.

Yes, yes. We sound great, right? Aaron only played saxophone when he joined me and I encouraged him to learn harmonica, keyboards ... I like it because we make a much more powerful sound, but intimate as well, I can put more emotion in my songs than with a big band behind.

 

-Did it bother you that Rick Davies and company made a tour under the umbrella of Supertramp?

I didn't like it that they broke the agreement we had, and they played my songs although they promised that they would not.

 

-You wanted to make a reunion with Davies in 2000, but finally nothing happened.

He was not interested then, but I hope we will make music together in the future. I would like to complete the circle.

 

-Does it frustrate you that people are always requesting the old hits rather than your solo recordings?

No, they are all my songs, some are more known than others.

 

-Did you fulfill all your dreams?

I think I have to serve others. With my life or with my music. Every day I wake up very grateful for what I have. And now my dream is to share my heart with my audience, help them a bit ... Give a little bit ... to be happy.


TOP