ENGLISH


Roger Hodgson intima amb el pblic del Prat del Roure

Diari d'Andorra: Wednesday, june 30th 2009

Reporter: A. Doral.

Escaldes-Engordany


El cantant fa un reps als xits de Supertramp davant unes 700 persones

       

Roger Hodgson, veu duna de les bandes mtiques del rock britnic, va passar anit per la sala escaldenca del Prat del Roure, per oferir el proms concert intimista i nostlgic.

       

Unes set-centes persones es van donar cita al Prat del Roure (a falta de les dades definitives que aporti el recompte de taquilla) per sintonitzar amb Roger Hodgson. No va fer falta ampliar laforament de la sala, com havia previst el com que es podria fer si la demanda de localitats hagus estat major, per linici del concert va deixar ben clar que el pblic estava disposat a entusiasmar-se amb la proposta de lexcomponent de Supetramp.

 
Hodgson, acompanyat noms per un altre msic, va fer una repassada pels temes mtics de la banda que va fundar (amb Rick Davies) el 1969, i en la qual va romandre fins al 1983. Canons com The Logical Song, Dreamer, School o Breakfast in America, dentre les ms conegudes del repertori de Supertramp, solen formar part del programa dels seus concerts, en versi ms reduda o acompanyat duna banda. Barrejades amb les dels quatre discos que ha publicat en solitari (In the Eye of the Storm, Hai Hai, Rites of Passage i Open the door) i alguna que encara no ha enregistrat, com Teache me to Love Again, per que podria formar part de llbum que est preparant, tot i que encara no t cap data prefixada per a la sortida al mercat.

 
Hodgson havia proms un concert intimista, un espectacle de sintonia amb el pblic, que fos el dun home feli, amb la seva msica. I per subratllar la calidesa en la comunicaci que pretenia establir, va demanar una escenografia peculiar: un escenari ple de plantes i amb el sl cobert de catifes.


La tornada als escenaris dun home tranquil
La gira que ha portat Hodgson a Escaldes s la de la tornada del msic als escenaris, desprs duna llarga temporada allunyat del primer pla del mn de la msica. El cantant britnic va deixar Supertramp en un moment lgid de la seva trajectria, just desprs de la gira de presentaci del disc premonitriament titulat Famous Last Words. Desprs es va retirar a Los Angeles, on va fer edificar una casa-estudi per viure una vida tranquilla, dedicat a la seva famlia.
Hodgson mai no ha trencat relacions amb Davies i altres exmembres de Supertramp (algun lha acompanyat en els concerts en solitari) i els innombrables fans confien que sigui signe del retorn de la banda. 

Roger Hodgson intimate with the audience at Prat del Roure auditorium.

Diari d'Andorra: Wednesday, june 30th 2009

Reporter: A. Doral.

Escaldes-Engordany
 

Singer provides an overview of the achievements with Supertramp to 700 people


Roger Hodgson, singer from one of the legendary British rock bands, was last night at the Prat del Roure auditorium, to deliver the promised intimate and nostalgic concert.


Some seven hundred people gathered in Prat del Roure auditorium  to tune in with Roger Hodgson. There was no need to expand the capacity of the hall, but the beginning of the concert made it clear that the audience was willing to go on with  the proposal of the ex-component of Supertramp.
Hodgson, accompanied only by another musician, made a spot for mythical themes of the band he founded (with Rick Davies) in 1969, and where he remained until 1983. Songs like The Logical Song, Dreamer,School and Breakfast in America, among the best known of the repertoire of Supertramp, usually part of their concerts in smaller version or with a band. Mixed with those from the four albums he has released solo (In the Eye of the Storm, Hai Hai, Rites of Passage and Open the door) as well as the song he has not yet registered  Teach me to love again, but that could be part of the album that is being prepared, although it has no release date yet.
Hodgson had promised an intimate concert, a show of harmony with the public, it was "the concert of a happy man, with his music." And to emphasize the warmth in the communication that was intended to establish, he sets a peculiar scenery: a stage filled with plants and the floor covered with carpets.

     
The return to the stage of a quiet man
The tour that brought Roger Hodgson to Escaldes (Andorra)  is the return of the musician to the stage after a long period away from the foreground of the music. The British singer left Supertramp at a height of their career, just after the premonition album entitled Famous Last Words. Then he turned back to Los Angeles, where he built a home studio to live a quiet life devoted to his family.
Hodgson has never broken relations with Davies and other ex-members  of Supertramp (Some of whom have accompanied him in specific concerts) and many fans believe that the return is signed by the band.


TOP